Perfil de contractant

Què és el perfil del contractant?

El "Perfil del Contractant" és el lloc de la pàgina web de las administracions públiques o corporacions de dret públic, com ho són les Cambres de Comerç, en el que es publica la informació relativa a la contractació administrativa, com ara els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els pecs de contractació. Està regulat en l'article 42 de la Llei de 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic, i ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la data i hora fidedignes d'inici de publicació en el lloc web.

Documentació general de contractació de la Cambra de Castelló

Instruccions de contractaciómanual de contratacion

Contractacións vigents

Contractació Concurs Exp.: A0417 - CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS PER A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA EN REPRESENTACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ

Data de publicació 30 de Gener de 2017
Termini de sol·licituds 3 de abril de 2017 a las 14:00h
Estat de la convocatòria TANCADA
Documentació Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0417 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Condiciones concurso A0813A0417 DOCUMENT DE CONDICIONS

 

Contractació Concurs Exp.: A0116 - PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, FINANCER, COMPTABLE, FISCAL I LABORAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ

Data de publicació 10 de JUNY de 2016
Termini de sol·licituds 01 de JULIOL de 2016
Estat de la convocatòria TANCADA
Documentació Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0116 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Condiciones concurso A0813A0116 DOCUMENT DE CONDICIONS
Adjudicacio

Fecha d'adjudicació: en Comité Ejecutiu el 6 de Juliol de 2016
Empresa Adjudicatària: ADADE CASTELLÓN, S.L.
Preu d'adjudicació: 72.000€


Contractació Concurs EXP. A0215- PLEC DE PREINSCRIPCIONS TECNIQUES PER LA CONTRATACIO DEL SERVICI DE ASESORAMENT JURIDIC, FINANCIER, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLO
Data de publicació 30 de JUNY de 2015
Termini de sol·licituds 29 de JULIOL de 2015
Estat de la convocatòria TANCADA
Documentació Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0215 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Condiciones concurso A0813A0215 DOCUMENT DE CONDICIONS
Adjudicacio Adade Castellon S.L.

Contractació Concurs EXP. A0314- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, FINANCER, COMPTABLE, FISCAL I LABORAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ
Data de publicació 1 de gener a juny 30, 2015
Termini de sol·licituds 29 desembre 2015
Estat de la convocatòria Tancada
Documentació Documento de condicionesA0314 Document de condicions
Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0314 Plec de condicions tècniques i administratives
Tramitació Ordinaria
Observacions Empresa Adjudicatària: ADADE CASTELLÓN, S.L.
Preu d'adjudicació: 52.000 €
Fecha d'adjudicació: 30/12/2014
Poder adjudicador: Comitè Ejecutiu
Signatura del Contracte: 02/01/2015

Contractació CONTRACTACIÓ DEL servei d'assistència tècnica integral per a l'execució del projecte GRASP-INTERREG MED
Data de publicació 16 juliol 2013
Termini de sol·licituds 31 juliol 2013 fins les 14:00 hores
Estat de la convocatòria Tancada
Documentació Documento de condicionesA0213 Document de condicions
Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0213 Plec de condicions tècniques i administratives
Tramitació Ordinaria

Contractació EXPEDIENT A0113 PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
Data de publicació 22 d'abril de 2013
Termini de sol·licituds 14 de maig de 2013 fins a les 14:00 hores
Estat de la convocatòria Tancada
Documentació AnexoA0113 Document de condicions
Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0113 Plec de condicions tècniques i administratives
Observacions Empresa Adjudicatària: TRAMITACIÓ TELEMÀTICA S.L.
Preu d'adjudicació: 100.000 €
Fecha d'adjudicació: 30/05/2013
Poder adjudicador: Comitè Ejecutiu
Signatura del Contracte: 10/06/2013

Contratación EXPEDIENTE A0712 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA CAMARA EN CASTELLÓN
Fecha de publicación 12 de noviembre de 2012
Plazo de solicitudes 03 de diciembre de 2012 hasta las 14:00 horas
Estado de la convocatoria Tancada
Documentación Documento de condicionesA0712 Documento de condiciones
Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0712 Pliego de prescripciones técnicas
Observaciones Empresa Adjudicatària: M.S. TOT NETEJA CASTELLÓ, S.L.
Preu d'adjudicació: 47.960 €
Fecha d'adjudicació: 20/12/2012
Poder adjudicador: Comitè Ejecutiu
Signatura del Contracte: 03/01/2013

Contratación EXPEDIENTE  A0812 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS EN VILA-REAL.
Fecha de publicación 12 de noviembre de 2012
Plazo de solicitudes 03 de diciembre de 2012 hasta las 14:00 horas
Estado de la convocatoria Tancada
Documentación Documento de condicionesA0812 Documento de condiciones
Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0812 Pliego de prescripciones técnicas
Observaciones Empresa Adjudicatària: ASOCIACIÓN TODA UNA VIDA
Preu d'adjudicació: 29.400 €
Data d'adjudicació: 20/12/2012
Poder adjudicador: Comitè Ejecutiu
Signatura del Contracte: 03/01/2013

Linies de Finançament per a la Innovació (Pyme-Finance)

Contractació Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servici de consultoria per a la busca de finançament per a les pimes amb càrrec al pocv 2007-2013 'difusión línies de finançament per a la innovació'
Expedients A0312-A0313 Pressupost 2012-2013
Data de publicació 25 de Junio de 2012
Estat de la convocatòria Obert
Responsables Cecilia Masó Nacher - Francisco Garcia Igual
Documentació Pliego de condiciones GlobbareaPlec de condicions tècniques i administratives
  Pliego de condiciones GlobbareaDocument de condicions
Tramitació Ordinaria

 

Contractació Concurs A0212 Prestació de serveis per difusió entre les Pimes del sector comercial de la Província de Castelló, les oportunitats innovadores existents al mercat i que permeten un nivell d'eficiència energètica amb importants estalvis econòmics, dins del programa INNENERGY
Data de publicació 03 de Juliol de 2012
Termini de sol·licituds 15 dies naturals des de la data de publicació
Estat de la convocatòria Tancada
Documentació Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0212 Plec de condicions tècniques i administratives
AnexoA0212 Document de condicions
Observacions  

 

Contractació Concurs A0611 Pla de comunicació per a PYMES exportadores dins del programa BRANDEX
Data de publicació 21 de febrer de 2012
Termini de sol·licituds 15 de març de 2012 fins les14:00 hores
Estat de la convocatòria Tancada
Documentació Pliego de condiciones técnicas y administrativasA0112 Plec de condicions tècniques i administratives
AnexoA0112 Anexe1
Observacions Adjudicat a la mercantil Mibalia-Redflexión U.T.E.

 

 

Contactar

Cambra de Comerç de Castelló
info@camaracastellon.com
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com