Internacionalització: Legalización y tramitación de documentos

masters comercio exterior castellonCertificats d'origen

Document que acredita el país d'origen o de procedència de les mercaderies, i que l'Administració del país del comprador exigeix per motius de política comercial.

masters comercio exterior castellonFactures comercials

Document que estén l'exportador, segons el seu propi model i que arreplega el preu de la mercaderia i les condicions definitives en què s'efectuarà la venda.

masters comercio exterior castellonLlistat de continguts (PACKING LIST)

Document que acompanya a la factura comercial i en el que queda arreplegat el contingut dels embalums que constitueixen l'exportació.

masters comercio exterior castellonQuaderns ATA

Els quaderns ATA permeten viatjar amb la mercaderia temporalment, portant mostres, material professional o mercaderies destinades a fires i exposicions, sense cap altre tràmit i sense haver de depositar fiances en les duanes dels països que visiten.

 

Contactar

Àrea Comerç Exterior
cexterior@camaracastellon.com
964 35 65 00


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com