Loading…

Programa Espanya Emprèn

Aquest Programa s'insereix en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 (POEFE), i està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Generalitat Valenciana.

L'objectiu bàsic del Programa del Pla Espanya Emprèn és contribuir a la posada en marxade noves activitats empresarials, incidint de manera especial en la seua sostenibilitat i competitivitat al llarg del temps.

 

 

Al llarg de totes les fases, el Pla Espanya Emprèn contempla un conjunt d'activitats que portaran a terme els serveis de suport a l'emprenedoria de la xarxa cameral així com la Cambra d'Espanya, cobrint els següents àmbits:

  • Divulgació inclou les activitats encaminades a la presa de consciència, sensibilització, difusió i informació sobre el procés d'emprenedoria en qualsevol de les seues fases de desenvolupament.
  • Formació. Inclou les activitats que pretenen capacitar o preparar a emprenedors i empresaris, de manera transversal o específica, per afrontar qualsevol dels estadis o etapes de cicle empresarial.
  • Assessorament. Inclou les tasques de consell o orientació personalitzades i adaptades a les peculiaritats d'una concreta iniciativa emprenedora ofertes a tot el llarg del procés vital d'aquella. Aquestes tasques poden realitzar-se de manera presencial o en línia.
  • Suport a la tramitació. Inclou les diverses activitats d'ajuda a la realització efectiva del tràmit o conjunt de tràmits administratius que l'ordenament establix com a requeriment necessari per a formalitzar jurídicament el trànsit per cadascuna de les vicissituds per les quals travessa o pot travessar el cicle vital d'una activitat econòmica productiva.
  • Seguiment. Inclou les activitats de suport i acompanyament en l'evolució de les iniciatives empresarials amb l'objectiu de contribuir a incrementar les seues possibilitats de pervivència i competitivitat al llarg del temps.

 

L'actuació va dirigida als emprenedors / emprenedores que, independentment de la seua condició de persona física o jurídica, van a desenvolupar o estan desenvolupant una activitat econòmica productiva, siga aquesta empresarial o professional.