Loading…

Programa de suport empresarial a les dones (PAEM)

Aquest Programa s'insereix en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 (POEFE), està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Diputació Provincial de Castelló.

L'objectiu bàsic del Programa PAEM és sensibilitzar les dones i al seu entorn cap a l'autoocupació i l'activitat empresarial i actuar com a instrument eficaç per a la creació i consolidació d'empreses liderades per dones.

El Programa s'estructura a través de la creació d'una xarxa de gabinets presencials de promoció empresarial per a dones, ubicats a les Cambres i que proporcionen una sèrie de serveis:

  • Informació empresarial.
  • Activitats d'assessorament general.
  • Tramitació d'expedients.
  • Suport en l'elaboració de plans d'empresa.
  • Seguiment de qualsevol activitat iniciada pel Gabinet.
  • Suport en l'elaboració de Plans d'Empresa, dirigits a promoure l'empresariat femení.
  • Tramitació de sol·licituds d'accés a línies de finançament amb el el suport de Cambra d'Espanya.
  • Realització de plans de tutorització personalitzats amb les dones emprenedores o empresàries que hagen obtingut finançament a través d'aquestes línies de finançament els mesos posteriors a la concessió.
  • Suport a la creació i consolidació de xarxes europees i nacionals.
  • Realització d'accions formatives per a dones emprenedores i empresàries. concesión.

Realització d'accions de sensibilització, informació, assessorament i orientació que demanden les dones emprenedores i empresàries en relació amb l'inici o desenvolupament de l'activitat com a professionals autònomes o amb la posada en marxa o funcionament d'una empresa.