Loading…

Perfil de contractant


Afegir document (Tipus permesos Pdf/Jpg/Word)

ContractacióEXPENDIENT 2024CA02
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DEL FÒRUM SOSTENIBILITAT 2024 DE LA CAMARA DE COMERÇ DE CASTELLÓ
Data de publicació15/04/2024 a les 9:00amData Limit de Presentació06/05/2024 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC DE CONDICIONS DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2024CA03
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ EN EL MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS PER AL PROGRAMA PICE 2024 DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
Data de publicació22/01/2024 a les 9:00amData Limit de Presentació12/02/2024 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS DE LICITACION 2024CA03 PLEC P. TÈCNIQUES 2024CA03
AdjudicacióCOMERCIAL ORBEL SALImport euros
ComentariEl preu pel qual se li va adjudicar la licitació és de 10,50€ PER ALUMNE I HORA

ContractacióEXPENDIENT 2024AM01
ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'ORIENTADORS-TUTORS DELS PROGRAMES PICE I 45+, I FORMADORS (FORMACIÓ COMPETÈNCIES) DEL PROGRAMA PICE DE LA CÀMERA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ ANUALITAT 2024
Data de publicació22/01/2024 a les 9:00amData Limit de Presentació12/02/2024 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS LICITACIÓ ACORDO MARC (2024AM01) PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 2024AM01
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA09
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING PER ALS ESMORZAR I DINAR DE TREBALL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS QUALITZAR 2024 (DIES 5 I 6 DE MARÇ DE 2024)
Data de publicació09/01/2024 a les 2:00pmData Limit de Presentació30/01/2024 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS DE LICITACIÓ 2023CA09 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 2023CA09
AdjudicacióInterfood Restauración SLImport euros
ComentariEl valor total de ladjudicació és de 47,80€/comensal.

ContractacióEXPENDIENT 2023CA07
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCION Y REVISION DE TEXTOS PARA QUALICER 2024 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació13/09/2023 a les 2:00pmData Limit de Presentació04/10/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION
AdjudicacióArnold Van GelderImport20750.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA08
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MAQUETACIÓ DE PONÈNCIES PER A QUALICER 2024 DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ
Data de publicació13/09/2023 a les 11:00amData Limit de Presentació04/10/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA04
PROCEDIMENT OBER PER A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DE LES SEUS DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ
Data de publicació02/06/2023 a les 1:00pmData Limit de Presentació23/06/2023 a les 3:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC DE CONDICIONS DE LICITACIÓ PLEC PRESCIPCIONS TÈCNIQUES
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA06
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL DEL FORO SOSTENIBILIDAD 2023 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació17/05/2023 a les 2:00pmData Limit de Presentació07/06/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióImport euros
ComentariDISEÑO DE CONTENIDOS DEL FORO, ORGANIZACIÓN Y PONENTES, DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, IMAGEN, LANDING-PAGE, GESTIÓN DE INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES Y MEMORIA FINAL

ContractacióEXPENDIENT 2023CA01
SUBSANACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'EQUIPS DE MULTIFUNCIÓ PER AL SERVEI INTEGRAL D'IPRESSIÓ/CÒPIA/ESCANEU I EL MANTENIMENT DELS MATEIXOS PER LA MODALITAT DE PREU PER CÒPIA
Data de publicació30/03/2023 a les 3:00pmData Limit de Presentació24/04/2023 a les 11:59pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació SUBSANACIÓ EXPEDIENT 2023CA01
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA05
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LOS DOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, SITOS EN VILA-REAL
Data de publicació30/03/2023 a les 9:00amData Limit de Presentació21/04/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC DE CONDICIONS DE LICITACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
AdjudicacióLIMPIEZAS PRADES SLImport23000.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA01
PLEC DE CONDICIONS DE LICITACIÓ PER A L'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'EQUIPS DE MULTIFUNCIÓ PER AL SERVEI INTEGRAL D'IMPRESSIÓ/CÒPIA/ESCANEU I EL MANTENIMENT DELS MATEIXOS PER LA MODALITAT DE PREU PER CÒPIA
Data de publicació10/03/2023 a les 12:00pmData Limit de Presentació03/04/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS DE LICITACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA02
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ NO PRESENCIAL MITJANÇANT PLATAFORMA VIRTUAL PER AL PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ (PICE) DE LA CAMARA DE COMERÇ DE CASTELLÓ 2023
Data de publicació01/02/2023 a les 12:00pmData Limit de Presentació22/02/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS DE LICITACION 2023CA02 PLEC P TECNIQUES 2023CA02
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023CA03
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ EN EL MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS PER AL PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ (PICE) DE LA CAMARA DE COMERÇ DE CASTELLÓ (ANUALITAT 2023)
Data de publicació01/02/2023 a les 12:00pmData Limit de Presentació22/02/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS DE LICITACION 2023CA03 PLEC P TECNIQUES 2023CA03
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2023AM01
ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'ORIENTADORS-TUTORS I FORMADORS (FORMACIÓ COMPETÈNCIES) PER AL PROGRAMA DE PICE FASES 0, 1, 2 I 4 DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE CASTELLÓ (ANUALITAT 2023).
Data de publicació01/02/2023 a les 12:00pmData Limit de Presentació22/02/2023 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC CONDICIONS LICITACIÓ ACORDO MARC 2023AM01 PLEC P TÈCNIQUES ACORDO MARC (2023AM01)
LISTADO HOMOLOGACIÓN
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2022CA04
CONTRATACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, IMAGEN, LANDING-PAGE, GESTIÓN DE INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES Y MEMORIA FINAL DEL FORO SOSTENIBILIDAD 2022 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació04/08/2022 a les 2:00pmData Limit de Presentació02/09/2022 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióImport20.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2022CA03
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CÀTERING PER QUALITZAR 2022 DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ
Data de publicació08/04/2022 a les 9:00amData Limit de Presentació04/05/2022 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PLEC LICITACIÓ SERVEI CÀTERING
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2022AM01
ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACION PARA LA CONTRATACION DE ORIENTADORES-TUTORES Y FORMADORES (FORMACIÓN TRONCAL) PARA EL PROGRAMA DE PICE FASES 0,1, 2 Y 4A COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA CÁMARA COMERCIO CASTELLÓN (ANUALIDAD 2022)
Data de publicació24/01/2022 a les 2:00pmData Limit de Presentació15/02/2022 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 2022AM01 PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN 2022AM01
LISTADO DE HOMOLOGACIÓN 2022
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2022CA01
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACION NO PRESENCIAL MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE) DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON 2022
Data de publicació21/01/2022 a les 12:00pmData Limit de Presentació11/02/2022 a les 12:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES DE LICITACIÓN 2022CA01 PLIEGO P. TÉCNICAS 2022CA01
VALORACIÓ OBTINGUDES PER LES EMPRESES
AdjudicacióDICAMPUS SLImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2022CA02
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE) DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació21/01/2022 a les 12:00pmData Limit de Presentació11/02/2022 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES DE LICITACIÓN PLIEGO P. TÉCNICAS
AdjudicacióComercial Orbel SAImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA10
SERVICIO DE DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING ONLINE DE ENACTIO – CLUB DE NEGOCIOS EN ACCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació03/12/2021 a les 2:00pmData Limit de Presentació28/12/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES LICITACIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
ANEXO IV MODIFICADO
AdjudicacióCONSULTORIA MARKETING PINCHAAQUI SLImport23940.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA09
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA QUALICER 2022 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació30/11/2021 a les 12:00pmData Limit de Presentació22/12/2021 a les 12:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA07
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PARA LA MAQUETACIÓN DE PONENCIAS Y SUMINISTRO DE UNIDADES USB PARA QUALICER 2022 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació14/09/2021 a les 9:00amData Limit de Presentació04/10/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES LICITACIÓN PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióSOLUCIONES CUATRO OCHENTA SAImport18395.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA08
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL, LABORAL Y JURÍDICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació13/08/2021 a les 9:00amData Limit de Presentació03/09/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióADADE CASTELLON SLImport162000.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA05
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCION Y REVISION DE TEXTOS PARA QUALICER 2022 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació04/08/2021 a les 9:00amData Limit de Presentació25/08/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
AdjudicacióVAN GELDER CBImport20850.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA06
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE TAPIZADO DE LAS BUTACAS DEL SALÓN DE PLENOS DE LA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació09/07/2021 a les 12:00pmData Limit de Presentació20/07/2021 a les 11:59pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO CONDICIONES LICITACIÓN PRESCRIPCIONES TECNICAS TAPIZADO SILLAS SALON PLENOS
AdjudicacióDICON INTERIORES SLUImport31999.00 euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA04
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ EN EL MANEIG DE CARRETONS ELEVADORS PER AL PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ (PICE) DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE CASTELLÓ (ANUALITAT 2021)
Data de publicació21/05/2021 a les 2:00pmData Limit de Presentació11/06/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació LICITACION FORMACION MANEJO CARRETIILLAS ELEVADORAS PRESCRIPCIONES TECNICAS FORMACION CARRETILLAS ELEVADORAS
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA03
LICITACIÓ DE L'SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA I GAS
Data de publicació29/04/2021 a les 2:00pmData Limit de Presentació20/05/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC DE LICITACIÓ PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA01
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACION NO PRESENCIAL MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE) DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON (ANUALIDAD 2021)
Data de publicació12/03/2021 a les 9:00amData Limit de Presentació06/04/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO PRESCRIP TÉCNICAS PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN
AdjudicacióDICAMPUS SLImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2021CA02
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LOS DOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, SITOS EN VILA-REAL,
Data de publicació11/02/2021 a les 1:10pmData Limit de Presentació25/03/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PLIEGO CONDICIONES DE LICITACION
AdjudicacióLimpiezas Prades CBImport19000.00 euros
ComentariPor acuerdo del comité ejecutivo de fecha 25 de febrero del 2021, se amplia el plazo de presentación de licitaciones del Servicio de limpieza de los Viveros de Vila Real, del dia 4 de Marzo de 2021 a 25 marzo 2021.

ContractacióEXPENDIENT 2021AM01
ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACION PARA LA CONTRATACION DE ORIENTADORES-TUTORES Y FORMADORES PARA EL PROGRAMA DE PICE FASES 0,1,2 Y 4A COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLON
Data de publicació26/01/2021 a les 12:00pmData Limit de Presentació16/02/2021 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN
LISTADO HOMOLOGACION
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT 2020CA01
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO/RESTYLING Y PRODUCCION GRAFICA DE LA IMAGEN DEL CONGRESO QUALICER 2022 Y SU POSTERIOR DESARROLLO
Data de publicació04/12/2020 a les 9:00amData Limit de Presentació29/12/2020 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION ADMINISTRATIVAS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
AdjudicacióACTTUA COMUNICACIÓN GRAFICA SLImport18153.62 euros
ComentariPrecio máximo adjudicación: 20.000€

ContractacióEXPENDIENT 2020AM01
PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PARA EL ACUERDO MARCO DE SELECCIÓN DE TUTORES PARA LOS PROGRAMAS DE INNOCÁMARAS, TICCÁMARAS Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació01/07/2020 a les 11:00amData Limit de Presentació22/07/2020 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACIÓN PARA ACUERDO MARCO 2020AM01 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA ACUERDO MARCO 2020AM01
RELACIÓN DE CONSULTORES HOMOLOGADOS PARA EL PROGRAMA INNOCAMARAS 2020 RELACIÓN DE CONSULTORES HOMOLOGADOS PARA EL PROGRAMA TICCÁMARAS 2020
RELACIÓN DE CONSULTORES HOMOLOGADOS PARA EL PROGRAMA PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA 2020
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT A1019
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CATERING PER ALS ESMORZARS I DINARS DE TREBALL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CONGRÉS QUALICER 2020
Data de publicació11/12/2019 a les 1:00pmData Limit de Presentació03/01/2020 a les 1:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLEC DE PRESCRIPCIONS DE LICITACIÓ A1019 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A1019
AdjudicacióImport euros
ComentariPreu màxim adjudicació: 22.400 €

ContractacióEXPENDIENT A0919
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació13/09/2019 a les 2:00pmData Limit de Presentació30/09/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0919 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0919 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióADADE CASTELLON S.L.Import150000.00 euros
ComentariPresupuesto: 156.000€

ContractacióEXPENDIENT A0819
MAQUETACIÓN DE PONENCIAS Y SUMINISTRO DE UNIDADES USB PARA QUALICER 2020 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació11/09/2019 a les 1:00pmData Limit de Presentació26/09/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0819 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0819 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióSOLUCIONES CUATROOCHENTA SAImport17824.00 euros
ComentariPresupuesto: 20.000 euros

ContractacióEXPENDIENT A0719
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO EN EL COMERCIO URBANO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Data de publicació12/07/2019 a les 2:00pmData Limit de Presentació02/08/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióEN COMENTARIOImport16000.00 euros
ComentariSOLUCIONES CUATRO OCHENTA LOTE 1 CAMPAÑA OFFLINE : 6515,10€
RESPIRA COMUNICACIÓN LOTE 2 CAMPAÑA ON LINE: 7949,10€

ContractacióEXPENDIENT A0619
TRADUCCIÓ I REVISIÓ DE PONÈNCIES DEL CONGRÉS QUALICER 2020
Data de publicació05/06/2019 a les 2:00pmData Limit de Presentació20/06/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióImport euros
ComentariPREU DE LICITACIÓ: 21.000 EUROS

DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 20 DE JUNY DE 2019 A les 14H

ContractacióEXPENDIENT A0519
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2019, PARA EL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació03/05/2019 a les 1:00pmData Limit de Presentació20/05/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació DOCUMENTO DE CONDICIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióEquip Redflexió, S.L.Import11000.00 euros
ComentariPrecio máximo de contratación: 15.000 euros

ContractacióEXPENDIENT AM0419
ACUERDO MARCO DE SELECCIÓN DE TUTORES PARA LOS PROGRAMAS INNOCÁMARAS, TICCAMARAS, COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, PIAC Y POP (COACHING DIGITAL) DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació01/04/2019 a les 12:20pmData Limit de Presentació16/04/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació AM0419.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AM0419.DOCUMENTO DE CONDICIONES
RELACIÓN DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS
AdjudicacióVer en documento "Relación de contrataciones adjudicadas"Import euros

ContractacióEXPENDIENT A0319
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN SIN OPCIÓN DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS POR LA MODALIDAD PRECIO POR COPIA.
Data de publicació20/03/2019 a les 2:00pmData Limit de Presentació09/04/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0319.DOCUMENTO DE CONDICIONES A0319 PLIEGO DE PRESCRIPCION ES TECNICAS
AdjudicacióImport euros
ComentariPRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 153.000 EUROS
DURACIÓN: 24 MENSUALIDADES + PRÓRROGA 24 MENSUALIDADES

ContractacióEXPENDIENT A0219
CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELECTRICIDAD Y GAS
Data de publicació27/02/2019 a les 2:00pmData Limit de Presentació11/03/2019 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació PLIEGO DE PRESCRIPCIÓN ES TÉCNICAS DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT A0119
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RETAPÌZADO DE LAS BUTACAS DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació10/01/2019 a les 6:00pmData Limit de Presentació24/01/2019 a les 11:59pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació DOCUMENTO DE CONDICIONES A0119 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A0119
AdjudicacióJOBELSA SOFT TRIMImport116458.50 euros

ContractacióEXPENDIENT A0718
SERVICIOS DE DISEÑO/RESTYLING Y PRODUCCIÓN GRÁFICA DE LA IMAGEN DE QUALICER 2020, SU POSTERIOR DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA CREATIVA
Data de publicació04/12/2018 a les 1:00pmData Limit de Presentació26/12/2018 a les 1:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0718.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A0718.DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióACTÚA COMUNICACIÓN, S.L.Import19656.16 euros

ContractacióEXPENDIENT A0618
DESARROLLO DE UNA APP COMERCIAL PARA LA CIUDAD DE CASTELLON DENTRO DEL PLAN DE COMERCIO MINORISTA DURANTE EL EJERCICIO 2018 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació10/09/2018 a les 12:00pmData Limit de Presentació02/10/2018 a les 12:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0618 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0618 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.Import15585.00 euros
ComentariDesarrollo de una APP COMERCIAL PARA LA CIUDAD DE CASTELLON DENTRO DEL PLAN DE COMERCIO MINORISTA DURANTE EL EJERCICIO 2018 DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER Y POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD

ContractacióEXPENDIENT A0518
CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE INNOCOMERCIO 2018
Data de publicació10/08/2018 a les 12:00pmData Limit de Presentació31/08/2018 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0518 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0518 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióBEATRIZ OVEJAS TELLAImport9500.00 euros
ComentariObjeto: contrato para la realización de los diagnóstivos de innocomercio 2018
Importe máximo de licitación: 12.000 euros
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: abierto
Responsable: Francisco García

ContractacióEXPENDIENT A0418
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN OFFLINE DE LA RUTA DEL VINO DE CASTELLÓN PARA EL AÑO 2.018
Data de publicació30/07/2018 a les 12:00pmData Limit de Presentació21/08/2018 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0418 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0418 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.Import11800.00 euros
ComentariOBJETO: Contratación de los servicios para el desarrollo de la campaña de Promoción Offline de la Ruta del Vino de Castellón para el año 2.018

Importe máximo de licitación: 13.000 euros

Responsable: Francisco García

Fecha de aprobación: 26/07/2018

Fecha máximo de presentación de ofertas: 21 de Agosto de 2018 a las 14:00 horas

ContractacióEXPENDIENT A0218
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS XPANDE Y XPANDE DIGITAL PARA EL APOYO A LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME
Data de publicació27/06/2018 a les 12:00amData Limit de Presentació20/07/2018 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0218.DOCUMENTO DE CONDICIONES A0218.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióEQUIP REDFLEXIÓ, S.LImport41500.00 euros
ComentariFecha de aprobación: 27/06/2018
Fecha límite de presentación de ofertas: 20/07/2018

ContractacióEXPENDIENT AM0318
ACUERDO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE TUTORES PARA LOS PROGRAMAS INNOCÁMARAS, TICCÁMARAS Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
Data de publicació21/06/2018 a les 12:01amData Limit de Presentació13/07/2018 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació AM0318.DOCUMENTO DE CONDICIONES AM0318.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
RELACIÓN DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS
AdjudicacióImport88800.00 euros
Comentari**** FECHA LÍMITE de presentación de propuestas: 13 de Julio de 2018 14:00h ****

ContractacióEXPENDIENT A0118
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS DE LAS SEDES CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN
Data de publicació09/03/2018 a les 12:00pmData Limit de Presentació23/03/2018 a les 11:59pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0118 PLIEGO DE PRESCRIPCION ES TECNICAS A0118. DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióIBERDROLA CLIENTES S.A.UImport euros
ComentariPrecio de adjudicación: Según tarifas

ContractacióEXPENDIENT A0812
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS EN VILA-REAL.
Data de publicació12/11/2012 a les 12:00amData Limit de Presentació03/12/2012 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0812 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0812 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióASOCIACIÓN TODA UNA VIDAImport29400.00 euros
ComentariFecha de Adjudicación: 20/12/2012
Poder adjudicador: Comité Ejecutivo
Firma del Contrato: 03/01/2013

ContractacióEXPENDIENT A0712
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA CAMARA EN CASTELLÓN
Data de publicació12/11/2012 a les 12:00amData Limit de Presentació03/12/2012 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0712 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0712 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióM.S. TOT NETEJA CASTELLÓ, S.L.Import47960.00 euros
ComentariFecha de Adjudicación: 20/12/2012
Poder adjudicador: Comité Ejecutivo
Firma del Contrato: 03/01/2013

ContractacióEXPENDIENT A0113
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA
Data de publicació22/04/0213 a les 12:00amData Limit de Presentació14/05/2013 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0113 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0113 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióTRAMITACIÓN TELEMATICA S.L..Import100000.00 euros
ComentariFecha de Adjudicación: 30/05/2013
Poder adjudicador: Comité Ejecutivo
Firma del Contrato: 10/06/2013

ContractacióEXPENDIENT A0213
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GRASP-INTERREG MED
Data de publicació16/07/2013 a les 12:00amData Limit de Presentació31/07/2013 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0213 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0213 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT A0813
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE COMUNICACIÓN PARA PYMES EXPORTADORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA “BRANDEX” DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN.
Data de publicació19/12/2013 a les 12:00amData Limit de Presentació02/01/2014 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0813 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A0813 DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióMibalia-Redflexión, U.T.E.Import75000.00 euros
Comentari- Fecha de adjudicación: 06/02/2014
- Poder adjudicador: Comité Ejecutivo
- Firma del contrato: 13/02/2014

ContractacióEXPENDIENT A0314
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació07/12/2014 a les 12:00amData Limit de Presentació29/12/2014 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0314 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A0314 DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióADADE CASTELLÓN, S.L.Import52000.00 euros
Comentari- Fecha de adjudicación: 30/12/2014
- Poder adjudicador: Comité Ejecutivo
- Firma del contrato: 02/01/2015

ContractacióEXPENDIENT A0215
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació30/06/2015 a les 12:00amData Limit de Presentació29/07/2015 a les 12:00am
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació
AdjudicacióAdade Castellon S.L.Import euros

ContractacióEXPENDIENT A0116
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN.
Data de publicació10/06/2016 a les 12:00amData Limit de Presentació01/07/2016 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0116 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A0116 DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióADADE CASTELLÓN, S.L.Import72000.00 euros

ContractacióEXPENDIENT A0417
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS JURIDICOS PARA LA ASISTENCIA LETRADA EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació30/01/2017 a les 12:00amData Limit de Presentació08/02/2017 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0417 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A0417 DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióJESUS RAMOS ABOGADOS, S.L.Import35500.00 euros

ContractacióEXPENDIENT A0517
OBJETO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN WEB Y ESTRATEGIA DE MARKETING ONLINE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
Data de publicació02/03/2017 a les 12:00amData Limit de Presentació03/04/2017 a les 2:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0517 PLIEGO DE PRESCRIPCION ES TECNICAS A0517.DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.Import99528.00 euros

ContractacióEXPENDIENT N0617
ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN DE TUTORES PARA LOS PROGRAMAS TICCAMARAS E INNOCÁMARAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Data de publicació29/05/2017 a les 12:00amData Limit de Presentació30/05/2017 a les 9:00am
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació N0617 HOMOLOGACIÓN DE TUTORES RELACIÓN DE CONTRATACIONES ADJUDICADAS
AdjudicacióImport euros

ContractacióEXPENDIENT A0717
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN.
Data de publicació06/06/2017 a les 12:00amData Limit de Presentació21/06/2017 a les 12:00pm
Estat de la ConvocatòriaTANCAT
Documentació A0717 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A0717.DOCUMENTO DE CONDICIONES
AdjudicacióAdade Castellón, S.LImport150000.00 euros

ContractacióEXPENDIENT A0112
PLAN DE COMUNICACIÓN PARA PYMES EXPORTADORAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA BRANDEX
Data de publicació21/02/2012 a les 12:00amData Limit de Presentació15/03/2012 a les 2:00pm
Pressupost0ProcedimentsTANCAT
Responsables
Documentació A0112 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A0112 ANEXO1
Tramitació-
ComentariAdjudicado a la mercantil Mibalia-Redflexión U.T.E.

ContractacióEXPENDIENT A0212
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFUSIÓN ENTRE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, , LAS OPORTUNIDADES INNOVADORAS EXISTENTES EN EL MERCADO.
Data de publicació03/07/2012 a les 12:00amData Limit de Presentació18/07/2012 a les 2:00pm
Pressupost0ProcedimentsTANCAT
Responsables
Documentació A0212 DOCUMENTO DE CONDICIONES A0212 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Tramitació2012
ComentariConcurso A0212 Prestación de servicios para difusión entre las Pymes del sector comercial de la Provincia de Castellón, las oportunidades innovadoras existentes en el mercado y que permiten un nivel de eficiencia energética con importantes ahorros económicos, dentro del programa INNENERGY
Plazo de solicitudes -15 días naturales desde la fecha de publicación

ContractacióEXPENDIENT A0312-A0313
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES CON CARGO AL POCV 2007-2013 “DIFUSIÓN LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN”
Data de publicació25/06/2012 a les 12:00amData Limit de Presentació08/08/2012 a les 12:00am
Pressupost2012 - 2013ProcedimentsTANCAT
ResponsablesFrancisco Garcia IgualCecilia Masó Nacher
Documentació PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO DE CONDICIONES
TramitacióOrdinaria