Loading…

Portal de transparencia

Portal de Transparència

La Cambra Oficial de Comerço, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló, amb el propòsit de donar una major transparència i posar en coneixement de l'empresariat i de la societat en general el seu funcionament i estructura organitzativa, posa a disposició dels ciutadans, a través de aquest portal, tota la informació rellevant d'aquesta Corporació, donant així compliment al que disposa la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.