Loading…

PROGRAMA 45+

Formació gratuïta en competències digitals.

Què és?

El programa 45 + és una iniciativa de les Cambres en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Formació i Educació 2014-2020 (POEF) cofinançat pel Fons Social Europeu i la Diputació de Castelló, dirigida a pal·liar els efectes immediats que la crisi del coronavirus ha provocat sobre el col·lectiu de persones entre 45 i 60 anys en situació de desocupació.

L'objectiu d'aquest programa és oferir una acció directa al col·lectiu comprès entre 45 i 60 anys que es trobin en situació de desocupació i que estiguin en disposició de rebre formació i assessorament en competències digitals amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat.

 

Objetiu:

Que els participants aconsegueixin l'autonomia suficient en el maneig d'eines digitals bàsiques que els acostin a l'ocupació.

 

A qui està dirigit?

El programa va dirigit a persones d'entre 45 i 60 anys en situació de desocupació.

S'acreditarà aportant fotocòpia de el DNI i vida laboral actualitzada. 

 

 

Com es desenvolupa el programa?

El programa es compon d'un conjunt d'accions estructurades en un itinerari formatiu que acosti al participant a la cerca d'ocupació.

  • Entrevista personalizada

Una primera fase serà conèixer de primera mà a través d'una entrevista personalitzada el grau de coneixement relatiu al nivell de competències digitals a fi d'orientar sobre l'itinerari a seguir i les accions formatives més adequades al seu perfil.

  • Formació en competències digitals

La millora de les competències digitals serà el pas següent en el recorregut del Programa, mitjançant accions formatives adaptades a les necessitats de cada participant i amb continguts encaminats no sols a la millora de les seves competències professionals, sinó a garantir el maneig d'eines digitals actuals e útils en la cerca activa d'ocupació.

  • Anàlisi personalitzada

Finalitzarà amb una anàlisi personalitzada sobre les oportunitats que el participant té en el mercat de treball actual.

 

Com serà la formació?

El programa constarà d'un curs presencial gratuït:

Competències Digitals par a l'ocupació (50 horas).

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS:

Les persones majors de 45 anys interessades a participar hauran de realitzar la seva preinscripció en el següent FORMULARI (pròximament)

El dia de la convocatòria, els aspirants hauran d'aportar:

  • La VIDA LABORAL ACTUALITZADA.
  • Còpia de DNI que acrediti la seva edat.
  • Curriculum vitae (si disposa)